Ønsker du å bli medlem i Lungekreftforeningen? Foreningen jobber aktivt for mer forskning på lungekreft. Vårt ønske er at pasienter, pårørende og helsepersonell skal ha et godt nettverk - et nettverk som både gir støtte og fellesskap, i tillegg til nyttig informasjon.

Bli medlem