Resultatene fra studien viser at de som kun fikk Tagrisso hadde en progresjonsfri overlevelse på 16 måneder, tilsvarende det vi har sett tidligere, mens de som fikk kjemoterapi i tillegg hadde en progresjonsfri overlevelse på 25 måneder. Kombinasjonen reduserte altså risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 38 prosent, sammenlignet med pasientene som kun fikk Tagrisso. I tillegg viser studien at pasientene med hjernemetastaser kanskje hadde størst nytte av denne behandlingen.
– Tagrisso alene har en veldig snill bivirkningsprofil, og gir få alvorlige bivirkninger. Cellegift gir derimot ganske mye plager, som fare for benmargsinfeksjon, kvalme og fatigue, sier kreftoverlege Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus til HealthTalk. 

Les hele saken: Kombinasjonsmedisin bremser forverring av lungekreft - men bivirkninger bekymrer lege, HealthTalk 11.09.23