Det er Lungekreftforeningen i samarbeid med Kreftkompasset som står bak utgivelsen av lungekreftboka, og vi ønsker hjertelig velkommen til en ettermiddag med faglig påfyll fra en lungekreftspesialist, møte med Lungekreftforeningen og en pasient som har fortalt sin historie i Lungekreftboka.

17.00 Velkommen til boklansering!

17.15 Overlege og forsker Vilde Drageset Haakensen forteller: Hva er lungekreft, hvordan blir sykdommen behandlet og hva er siste nytt på behandlingsfronten. Hakkensen svarer på spørsmål på slutten av foredraget.

18.00 En pasient som er med i Lungekreftboka kommer for å dele historien sin med oss.

18.30 Den siste halvtimen bruker vi til gode samtaler med hverandre

19.00 Takk for nå!

Slik finner du frem på Ullevål:

For å finne fram må du først dra til Ullevål sykehus og Kreftsenteret i bygg 11. Kirkeveien 166. Bygg 11 ligger på vestsiden av Ullevåls område. Fra hovedinngangen går man forbi matbutikken og apoteket - Kreftsenteret ligger deretter på venstre side. Gå forbi resepsjonen og ta til venstre ned korridoren. Siste dør på venstre hånd helt nederst i gangen.

Lungekreftboka er en helt unik bok som tar for seg alle aspekter ved det å få lungekreft, bli behandlet og så møte en helt ny hverdag etter sykdommen. De medisinske beskrivelsene om de ulike kreftformene, behandlingene, bivirkninger, senskader, psykiske reaksjoner og seksualliv – alt er grundig presentert med et godt språk som oss vanlige folk kan forstå. Detaljnivået i boken er imponerende, og gjør at den kan brukes som et oppslagsverk underveis i behandling og rehabilitering. Her er også mye å hente for dem som står rundt den som er syk.

Mellom kapitlene med nyttig og god kunnskap møter du mennesker som forteller sine svært personlige historier om det å gjennomleve lungekreft.

Alle vil få utdelt et eksemplar av boken. Deltakelse er gratis og åpen for alle, men vi trenger din påmelding. Meld deg på der du vil delta i skjemaet under. 
Lanseringsturneen er støttet av legemiddelselskapenJanssen Norge og Roche Norge. 

Påmelding til lansering av Lungekreftboka

Hvor ønsker du å delta på lansering av Lungekreftboka? Velg sted under.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er du medlem i Lungekreftforeningen?