Program

1700: Velkommen ved Bente Grindheim. Leder lokallag Vestland og Kari Grønås, leder av Lungekreftforeningen

1710: Flere lever lenge med lungekreft. Hvordan følger helsevesenet opp det at vi får en stor gruppe med kronikere  og personer som går på behandling over lang tid. Ved seksjonsoverlege Øystein Fløtten, Haukeland Universitetssjukehus.

1740: Bruk av immunterapi etter kirurgi viser seg å være et komplement for å hindre fremtidig tilbakefall. Hva innebærer dette, og hvem får dette tilbudet? Ved seksjonsoverlege Øystein Fløtten.

1810: Kort pause

1820: Den pågående SAMVAL-studien undersøker hvordan man best mulig kan ta beslutninger om lungekreftbehandling sammen med pasienter og pårørende ved avansert sykdom, og i tillegg hvordan vi kan skreddersy kreftbehandling til eldre pasienter. Marit Bakken, geriater og 1.amanuensis ved UiB, snakker om skreddersydd kreftbehandling til eldre pasienter og foreløpige funn i studien.

1840: Prioritering av behandlinger. Hvordan jobber helsevesenet med godkjenning av nye behandlinger og hvordan prioriterer Beslutningsforum med tanke på nytte og helseøkonomi. Ved Frode Lindemark, lege Lungeavdelingen Haukeland sykehus og Regionalt kompetansesenter for metodevurderinger, Helse Vest.

Vi inviterer til en liten matbit etter møtet, og Lungekreftforeningens lokallag Vestland og Lungekreftforeningen er å treffe for å diskutere møteplasser fremover.

Møtet blir også streamet så det er mulig å delta digitalt, følg denne lenken for livestream: https://www.crowdcast.io/e/miniseminar-om 

Seminaret er støttet av legemiddelselskapene Roche og AstraZeneca.

 

Skjema