Vi har samlet flere av landets fremste eksperter på både lungekreft og statistikk fra Kreftregisteret og spør: hva forteller tallene oss om dagens situasjon og fremtidig utvikling? 
 
Vi har med oss: 
  • Liv Marit Dørum, nestleder for Registerseksjonen og fagansvarlig for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret
  • Lars Fjellbirkeland, overlege ved lungeavdelingen på Rikshospitalet og fagrådsleder i Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft
  • Bjørn Henning Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital, og leder for Norsk Lungekreftgruppe
  • Kari Grønås, Leder i Lungekreftforeningen 
 
Mot slutten av sendingen gir Bjørn Henning Grønberg oss også et kort innblikk i siste nytt fra ASCO (verdens største kreftkongress) på lungekreftfronten, hvor han nettopp har deltatt.
 

Påmelding til Webinar om Rapporter, tall og statistikk 2024

Medlemskap i Lungekreftforeningen
 
 

Hovedmedlemskap kr. 200 per år.
Familiemedlemskap kr. 400 per år.