Saksliste

Sak 1: Konstituering av møte
Opprop og godkjenning av delegater
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Valg av to delegater til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps på to personer

Sak 2: Årsmelding for 2023

Sak 3: Regnskap for 2023

Sak 4: Innkomne forslag

Sak 5: Budsjett 2024

Sak 6: Valg
Valg av leder for 2 år
Valg av to styremedlemmer for 2 år
Valg av en vararepresentant for 2 år
Valg av en representant til valgkomiteen for 2 år
Valg av revisor for 2 år

Innkomne forslag må sendes til styret innen 12. februar 2024 på e-post:  osloakershus@lungekreftforeningen.no

Regnskap 2023 og Budsjett for 2024 blir lagt frem på årsmøtet.

Mvh styret i lokallaget