– Strålebehandling er stort sett en effektiv behandling, og effekten varer ofte lenge, - det vil si i måneder.
Når det er sagt er det vanskelig å si noe for den enkelte pasient. Det er stor variasjon, og noen har effekt i kortere perioder mens andre kan ha effekt i mange år.

Av og til kan svulstene SE større ut, med en gang, men deretter krympe. Det er fordi de reagerer med å bli "betente" på strålebehandlingen.