– Smerter kan være et symptom på lungekreften, men det kan også ha andre årsaker, selvsagt. Det er viktig at det undersøkes og at du snakker med legen din om dette. Dersom det har med kreftsykdommen å gjøre kan eventuelt strålebehandling hjelpe. Det er mange som har vondt i skuldre uten at det har med kreft å gjøre, det kan være slitasje, betennelse eller annet.