– Tagrisso er en medisin som er utviklet for pasienter med en spesiell genforandring (mutasjon) i kreftcellene, - en EGFR-mutasjon. De fleste har ikke denne forandringen, men man pleier å undersøke kreftcellene for denne forandringen. Det er flere andre medisiner som også kan hjelpe for pasienter med EGFR-mutasjon i kreftcellene. For de fleste pasientene, - som ikke har en slik genforandring, vil ikke medisinene hjelpe dessverre.