– Ja, EGFR-rettet behandling kan startes når som helst, og trenger ikke være den første behandlingen. Det kan hende legene vil ta en ny vevsprøve nå for å sjekke den igjen.