– Det er riktig at pasienter med EGFR-mutasjon kan ha nytte av EGFR-rettet behandling. Akkurat exon 20-mutasjon er et unntak, da pasienter med denne forandringen har mindre nytte av EGFR-rettet behandling. I de tilfellene brukes immunterapi-kjemoterapi-kombi- nasjonen som førstelinjebehandling.