I tillegg til gjennomføring av det formelle landsmøtet vil vi belyse faglige tema som forskning, behandling og oppfølging av senskader. Deltakerne får også tilbud om å delta i erfaringsutvekslingsgrupper, hvor prat og erfaringsutveksling med andre som er i en samme situasjon som deg, enten som pasient eller pårørende, står i sentrum. 
Program landsmøte og landskonferanse i Lungekreftforeningen (PDF, 155KB)

Deltakerne betaler en egenandel på kroner 500,-. Faktura på egenandel blir sendt ut i forkant av landsmøtet.
Vi støtter reiseutlegg for de av deltakerne som har reiseutgifter over 1500 kroner, med inntil 1500 kroner. 
*Vi gjør oppmerksom på at påmelding til landskonferansen er bindende.

Innkalling til landsmøte

I forbindelse med landskonferansen skal Lungekreftforeningen også gjennomføre vårt formelle landsmøte. Alle medlemmer som har betalt kontingent har møterett her.

Landsmøtet finner sted fredag 12. april kl. 1730-2000.

Frist for å sende inn forslag som man ønsker behandlet på landsmøtet er 8. mars. Forslag sendes til post@lungekreftforeningen.no
Påmelding til landsmøtet gjør du sammen med påmelding til landskonferansen. Det er mulig å bare melde seg på landsmøtet hvis man ønsker det.

Forslag til valgkomiteen

Valgkomiteen skal fremme innstilling til landsmøtet om valg av styremedlemmer til Lungekreftforeningens hovedstyre. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og ønsker innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater. Send e-post til valgkomiteen ved Per Olthuis på: siuhtlo@yahoo.no eventuelt telefon: 91 99 72 81 eller Cecilie Bråthen på e-post braathen.cecilie@gmail.com eventuelt telefon 97 68 09 15 innen 1. februar hvis du har forslag til kandidater.

Påmelding til Landsmøte og landskonferanse 2024

Vi legger til rette for digital deltakelse under deler av landskonferansens program. Det vil ikke være mulig å delta digitalt under selve årsmøtet fredag 12.april. 

Fysisk eller digital deltakelse?
 

Alle deltakere som er påmeldt uten ledsager får tildelt enkeltrom. Alle deltakere blir belastet en egenandel på kroner 500,- uansett om man overnatter på hotellet eller ikke. Dersom du/dere har behov for ekstra overnatting i forkant eller etter landskonferansen så vil dere bli belastet for dette. Ta kontakt med sekretariatet på post@lungekreftforeningen.no dersom du/dere har behov for ekstra overnatting.

Medlemskap i Lungekreftforeningen
 

For å delta på vår landskonferanse må du være medlem av Lungekreftforeningen.
Hovedmedlemskap kr. 200 per år.
Familiemedlemskap kr. 400 per år.