Dette er prosjektene:

Utvikler risikoprofil for å beregne tilbakefall

Forskere ved NTNU vil finne ut hvem som blir friske og hvem som får tilbakefall ved standard behandling for lungekreft, og gjennom analyser håper de å kunne beregne risiko for tilbakefall for hver enkelt pasient.

Bilde av Pål SætromProsjektet ledes av Pål Sætrom, professor ved Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin ved NTNU, i samarbeid med Bjørn Henning Grønberg, professor ved samme institutt, som leder den kliniske delen av prosjektet. Prosjektet fikk åtte millioner i støtte under Kreftforeningens årlige forskningsutdeling og har med denne støtten finansiering for fire år.

Sætrom og hans kollegaer håper å komme frem til et resultat som de kan ta med seg inn i kliniske forsøk, hvor de vil identifisere pasienter som kan ha nytte av en bestemt type behandling, og kanskje særlig å kunne identifisere de pasientene som har behov for tettere oppfølging og behandling. Målet er å unngå overbehandling og unødige bivirkninger hos de med lav risiko, samtidig som høyrisikopasienter kan få bedre behandling i studier og bedre oppfølging.

Vil bruke B-celler i behandling av lungekreft

Forskergruppen «Computational and systems biology» ved Universitetet i Oslo har som mål å utvikle bedre metoder for diagnose og behandling av lungekreftpasienter. I dette arbeidet vil de benytte seg av B-cellene i kroppen.

Victor Greiff, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, er leder for forskergruppen og prosjektleder. Prosjektet, som varer til 2024, fikk syv millioner i støtte under Kreftforeningens årlige forskningsutdeling.

Bilde av Victor GreiffMålet med prosjektet er å identifisere hvilke pasienter som har B-celler med antitumor-egenskaper, og på sikt utvikle bedre metoder for diagnose og behandling av lungekreftpasienter.

­– Vi håper at vi med dette prosjektet vil være med på å drive forskningen på dette området fremover. Personlig, pasientbasert antistoffsvulstgjenkjenning kan støtte klinikere i beslutningsprosesser (diagnose og prognose), og gi viktige ledetråder for mer effektive terapier i fremtiden, sier Greiff.

St. Olav-studie på småcellet lungekreft

Bilde av Bjørn Henning GrønbergLungekreftstudie på småcellet lungekreft fikk 19,3 millioner kroner i støtte fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) . Studien ledes av overlege ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital og NTNU-professor Bjørn Henning Grønberg.

Forskerne ønsker å undersøke om strålebehandling mot lungesvulsten samtidig med cellegift og immunterapi forlenger overlevelsen for pasienter med utbredt SCLC, sammenlignet med cellegift og immunterapi alene.

Les mer om prosjektet:

19,3 millioner til St. Olav-studie om småcellet lungekreft