Formålet med pakkeforløpet er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendige forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Pakkeforløp sikrer kvalitetskontroll

Blant annet sikrer pakkeforløp for lungekreft at alle sykehus som behandler lungekreft skal ha regelmessige tverrfaglige beslutningsmøter (MTD), for å sikre kvalitetskontroll av utredning og behandling. På møter hvor lungekirurgi vurderes bør lungemedisiner, thoraxkirurg, kreftlege (onkolog), radiolog samt forløpskoordinator delta. 

Pakkeforløp for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft.