Oversikt over alle kliniske studier i Norge finner du på Helsenorge.no

Hvordan finne aktuelle kliniske studier?

Slik finner du frem til aktuelle studier på lungekreft:

  • Gå inn på helsenorge.no
  • Velg «kreft» under Kategori
  • Velg «Lungekreft» under Relevant behandling
  • Velg deretter et spesifikt sykehus, eller la det stå åpent – da vil alle studier i hele landet komme opp.
  • Under Status kan du velge «Pågående» eller «Åpent for rekruttering», alt ettersom hva du ønsker å få oversikt over.

 

Universitetssykehusene/helseforetakene legger også ut studier på sine nettsider: 

Kliniske studier Oslo Universitetssykehus
Klinske studier Vestre Viken
Klinske studier Sørlandet Sykehus
Klinske studier Helse Vest
Kliniske studier St. Olavs hospital
Kliniske studier Universitetssykehuset Nord-Norge