Forbedret screening

Man får bedre resultater ved å behandle lungekreft i tidligere stadier, og derfor er det stor interesse for å oppdage lungekreft før man får symptomer. Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er det igangsatt et screeningprosjekt gjennom  studien Tidlig diagnostikk for lungekreft (TIDL), der 1 000 personer med røyekhistorikk ble invitert til lavdose CT-skanning, røykeslutt-tilbud, enkle tester og intervjuer.  Internasjonale studier har vist at screening for lungekreft kan redusere dødeligheten av sykdommen med opptil 24 prosent. Forskere undersøker andre screeningteknikker, som for eksempel genetisk testing for å forstå hvem har forhøyet risiko for å få lungekreft, foreløpig er dette ikke påvist.

Fremskritt i behandling

Man jobber med å finne måter for å forbedre effekt av forskjellige typer behandling i kombinasjon, som kirurgi eller stråling sammen med immunterapi og samtidig redusere bivirkninger av disse.

Flytende «vevsprøver» (biopsi)

Forskere ser på mulighet til å se om DNA frigjort fra kreftceller i blodprøver til pasienter kan bidra til å finne molekylære endringer som kan brukes til å bedre planlegge behandling.

Den nasjonale ekspertgruppen for lungekreftforskning

Den nasjonale ekspertgruppen for lungekreftforskning skal gi et tettere samarbeid innen lungekreftforskning med mål om å bedre prognosen til lungekreftpasienter. Ekspertgruppen er støttet av Kreftforeningen. På nettsiden deres lungekreftforskning.no  finner man blant annet en oppdatert oppsummering av kliniske studier i Norge.