I sin takketale sa Åslaug Helland var hennes engasjement for pasientene tydelig:

mann holder tale– De mest meningsfulle øyeblikkene kommer når de får tilgang til ny behandling som forlenger livet og øker livskvaliteten. Men fortsatt er dessverre lungekreft en diagnose med dårlig prognose. Det skal jeg jobbe hver eneste dag for å endre.

Kong Harald overrakte prisen til Åslaug Helland under seremonien i Universitetets Aula. Lungekreftforeningens styremedlem, Stian Aagnes, var blant talerne.

De uavhengige internasjonale ekspertene som vurderte de nominerte til prisen, trakk særlig fram hvordan hun gjennom sine kliniske studier har bidratt til å utvikle en mer persontilpasset behandling for kreftsyke.
«Resultatet er at særlig lungekreftpasienter de siste årene har fått langt bedre behandling og prognoser. Det er en utvikling det er all grunn til å tro at bare vil fortsette», heter det i begrunnelsen.

Kreftforskningsprisen er på 1 million kroner og deles ut for 32. gang i år.

Les mer om utdelingen: Kong Harald hedret Helland, Kreftforeningen 02.05.23