Seminar om seneffekter etter strålebehandling, 30.11.2023

Innlegg fra lungelege Janna Berg ved Tønsberg sykehus. Hun har nylig fullført sin doktorgrad om lungefunksjon og strålepneumonitt, og her får vi høre om hennes forskning: 

Strålebehandling, forskjellen på SBRT og fraksjonert og om hva man kan gjøre for å motvirke stråleskader, ved Hanne Marte Nymoen. lege og doktorgradsstipendiat fra Oslo universitetssykehus: 

Lungekreftkonferansen 08.11.2023

Lungekreft – håp når håpløsheten truer, ved overlege Odd Terje Brustugun:

 

Nytt om behandling av lungekreft ved overlege Odd Terje Brustugun: 

 

 

Nytt om lungekreftforskning, landskonferansen 2023

Siste nytt om klinisk relevant forskning og kommende behandlinger på lungekreft. Innlegg ved doktorgradsstipendiat og lege ved Drammen sykehus, Inger Johanne Eide.

 

SAMVAL-studien 03.05.23

Skreddersydd behandling til eldre personer med lungekreft. Foredrag ved Marit Stordal Bakken, spesialist i geriatri og indremedisin / 1 a.m Universitetet i Bergen.

 

Seminar/webinar om lungekreft, Bergen 03.05.23

Bruk av immunterapi etter kirurgi viser seg å være et komplement for å hindre fremtidig tilbakefall. Hva innebærer dette, og hvem får dette tilbudet? Ved seksjonsoverlege Øystein Fløtten: 

 

Opptak fra landskonferansen 15.-16.04.23

Flere og flere lever lenge med en lungekreftdiagnose.Hvordan endrer det helsevesenets oppfølging, behandling og ivaretakelse av senskader etter behandling. Ved overlege og forskningsleder Vilde Drageset Haakensen ved Oslo Universitetssykehus:

 

Følelsesmessige og mentale reaksjoner i møte med lungekreftsykdom for både pasienter og pårørende. Ved psykologene Linn Viktil og Gro Sandberg som har sitt daglige arbeid på Kreftrehabiliteringssenteret ved Oslo universitetssykehus:

 

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon, noe som ofte medfører nedsatt livskvalitet. StressProffen er et norskutviklet egen- mestringsverktøy som er utviklet gjennom forskning ved Oslo Universitetssykehus. Ved Thomas de Mora fra dHealth AS og Elin Børøsund fra avdeling for digital helseforskning ved Oslo universitetssykehus: 

 

Kosthold ved sykdom. Presentasjon med blanding av teori og gode praktiske tips ved klinisk ernæringsfysiolog Joanna Andersson ved Kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus og hotellets kjøkkensjef Bård Undahl: 

 

Siste nytt om klinisk relevant forskning og kommende behandlinger på lungekreft. Innlegg ved doktorgradsstipendiat og lege ved Drammen sykehus, Inger Johanne Eide:

 

Fysisk aktivitet er viktig for å komme seg gjennom kreftbehandling og for å komme seg igjen i tiden etter. Men man trenger ikke å gå på treningsstudio eller dra på løpeturer for å få til viktig fysisk aktivitet i hverdagen. Leder av Aktiv mot kreft, Helle Aanesen gir tips og råd til aktivitet i hverdagen: 

 

Hør den fantastiske historien om hvordan 79 år gamle Ruth Fagerhaug kom seg i form igjen etter å ha operert bort ene lungen. Målet var å komme tilbake på golfbanen, og det greide hun: