Seminar/webinar: nytt innen lungekreftforskning, Trondheim, 01.12.22

 

Lungekreftkonferansen, 10.11.22

Lungekreft – diagnose og behandling. Hva er dagens behandling og hva er nytt her. – ved Vilde Drageset Haakensen, overlege ved Oslo Universitetssykehus:

 

Screening av lungekreft. Screening for å avdekke tidlige stadier av lungekreft hos personer i risikogrupper har startet opp som et pilotprosjekt ved Akershus Universitetssykehus. Hva går prosjektet ut på, og kan dette bli et tilbud til hele befolkningen? – ved professor i samfunnsmedisin ved Norges arktiske universitet (UiT) og spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus Trond-Eirik Strand:

 

Norge i verdenstoppen på kliniske studier. Impress, InPred, Nortrials, Connect dukker til stadighet når man snakker om klinisk forskning i Norge. Hva skjer og hvordan kommer dette lungekreftpasienter til gode? – ved professor Åslaug Helland:

 

Å leve med og etter lungekreftdiagnosen. Hva skjer når du får vite at du har fått lungekreft og etter at behandlingen er over? Samtale om livet som lungekreftpasient og relasjoner til omverden:

 

Stigma rundt lungekreft, webinar 19.10.22
 

 

Webinar om ulike former for lungekreft. 13.06.22

 

Temasamling om lungekreft, Bergen 15.02.22

Del 1:

 

Del 2: