Webinar om seneffekter etter lungekreft, 10.12.20

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Lungekreftdagen 2020: Dagens behandling av lungekreftpasienter:
 

 

  • Hva er standard behandling for lungekreft i dag, ved overlege og professor Åslaug Helland, Radiumhospitalet.
  • Impress–studien. Presentasjon av studien som ser på hvordan ulike etablerte behandlinger for andre sykdommer kan brukes til for eksempel lungekreft, ved overlege og professor Åslaug Helland, Radiumhospitalet.
  • Forskjeller i behandling landet rundt – hva har du krav på ved fagansvarlig for kvalitetsregistrene, Liv Marit Dørum i Kreftregisteret.

Lungekreftdagen 2020 er støttet av legemiddelselskapene AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Lungekreftdagen 2020: Tilgang til medisiner i det offentlige:
 

 

  • Hvilke medisiner står i kø og hva er alternativene, ved Odd Terje Brustugen, overlege ved Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe.
  • Hvordan jobber Beslutningsforum, og hvordan svarer legemiddelindustrien på kravene de setter, ved tidligere metodesjef i Statens Legemiddelverk og nå ansatt i legemiddelselskapet Amgen, Kristin Svanqvist.
  • Hvordan kan pasientforeninger og Kreftforeningen jobbe for at pasientene skal få de beste medisinene, ved Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningenn

Lungekreftdagen 2020 er støttet av legemiddelselskapene AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Lungekreftdagen 2020: Leve med lungekreft:
 

 

  • Kreftkompasset, ved Lotta Våde
  • Pasienthistorie ved Pål Røsand, styremedlem i Lungekreftforeningen
  • Kosthold og kreft, ved førsteamanuensis Christine Halvorsen, Senter for klinisk ernæring

Lungekreftdagen 2020 er støttet av legemiddelselskapene AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Webinar: forskning på lungekreft, 24.09.2020
 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZeneca, Bristol Myers Squibb og MSD.

Webinar: Lungekreft og covid-19, 03.06.20