Lungekreftkonferansen 2021

 

Innledning og foredrag ved Åslaug Helland, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus: Lungekreft – diagnose og behandling. Hva er dagens behandling og hva er nytt her.

 

Kliniske studier og hva skjer i forskningen. Hva er nytt i forskningen når det gjelder immunterapi og persontilpasset medisin, og hva kan vi forvente av nye muligheter i nær fremtid. Foredrag ved Åslaug Helland, professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus.

 

Rehabilitering etter lungekreftbehandling. Hva bør du tenke på når det gjelder rehabilitering etter lungekreftbehandling og hva finnes av tilbud du bør være orientert om. Foredrag ved Heidi Brorson, spesialrådgiver kreftomsorg i Kreftforeningen.

 

Kreftstatistikk. Siste nytt fra Lungekreftregisteret: Mer kunnskap om både bruk og effekt av nye kreftmedisiner i norske sykehus og hva siste års statistikk om forekomst av lungekreft forteller oss. Foredrag ved Liv Marit Dørum i Kreftregisteret

 

Krigere og fredsforkjempere i kroppens kamp mot kreft. Om immunterapi, hvordan den virker og hvilke bivirkninger man kan vente seg. Foredrag ved Odd Terje Brustugun, overlege Drammen sykehus og leder av Norsk lungekreftgruppe.


 

Vaksiner mot kreft. Hvordan virker de og hva sier forskningen. Foredrag ved Paal Fredrik Brunsvig, tidligere overlege ved utprøvingsenheten på Oslo Universitetsykehus.

Webinar om kosthold og aktivitet etter lungekreft, 29.09.2021

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet Bristol Myers Squibb.

Webinar om rask tilgang på eksperimentell behandling, 11.05.21

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZenecaBristol Myers Squibb og MSD.

Webinar om gensekvensering, 07.04.21
 

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapene Bristol Myers SquibbMSDRoche og AstraZeneca.

Webinar om lungekreft, korona og vaksine, 09.02.21

 

Webinaret er støttet av legemiddelselskapet AstraZenecaBristol Myers Squibb og MSD.