Begrunnelsen er at "prisen er betydelig høyere enn annen tilgjengelig behandling".

- Vi vet jo ikke hva prisen er, men dette er synd for de pasientene det gjelder.
Det er ingen andre tilgjengelige RET-hemmere for lungekreftpasienter, dessverre, sier Åslaug Helland, professor og overlege ved Radiumhospitalet.

Håper Retsevmo snart kan brukes i Norge

Legemiddelverket estimerer at om lag 15 pasienter er aktuelle for behandling med Retsevmo hvert år i Norge. Beslutningsforum har bedt om at Sykehusinnkjøp gjenopptar forhandlingene med leverandøren.

–  Alternativet er docetaxel, som har mye bivirkninger og begrenset effekt.
Dette gjelder yngre pasienter, og med effektiv behandling kan de ha god livskvalitet og være i jobb. Det er bra det står at de vil fortsette forhandlingene, sier Helland.

Ventetiden på å få tilgang til Retsevmo i Norge har vært lang, og fortsetter. Åslaug Helland har tidligere uttalt seg om saken; Overlege håper Retsevmo snart kan tas i bruk i Norge.  Lungekreftforeningen følger saken videre.

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum 21.02.2022