Lungekreftforeningen har svart på Helse- og omsorgsdepartementets invitasjon til å komme med innspill til hva som bør tas med i evalueringen som skal gjennomføres av systemet for Nye metoder  (Beslutningsforum).

–  Lungekreftforeningen opplever at beslutninger tatt av Beslutningsforum i for stor grad er tatt basert på gruppetenking, og at de ikke tar hensyn til en utvikling med persontilpasset medisin. Vi har også reagert på at Beslutningsforum ved noen anledninger har sagt nei til en viktig behandling for våre medlemmer med en begrunnelse om at medisinen i seg selv var kostnadseffektiv, men at den samlede budsjettvirkningen ble for stor siden det er så mange som får lungekreft, sier nestleder i Lungekreftforeningen, Kari Grønås.

Les hele vårt innspill her:

Regjeringen: Evaluering av system for Nye metoder , innspill fra Lungekreftforeningen. 15.03.2020