Fordi det fortsatt er mange eldre som rammes av lungekreft er dette med på å dra totalantallet opp. Årsrapporten viser at antallet nye tilfeller av lungekreft er nedadgående i alle aldersgrupper, men at man blant den eldste delen av befolkningen ikke ser samme nedgang.  
I 2022 fikk 1730 kvinner og 1804 menn lungekreft. Lungekreft er den nest vanligste kreftformen blant både kvinner og menn. Årsrapporten viser at andelen som lever med en lungekreftdiagnose er tre ganger så høy som den var for 20 år siden, dette kommer av at behandlingen i dag er svært mye bedre enn den var. 

Les mer: Årsrapport for lungekreft 2022, Kreftregisteret. Publisert 10.05.23