bilde av giske ursin - Dette er etterlengtede tall - lungekreft blant kvinner har over lang tid økt urovekkende mye, men nå ser vi en betydelig nedgang, som vi håper kommer til å fortsette, sier direktør i Kreftregisteret Giske Ursin.

Leder for Lungekreftforeningen, Kari Grønås, er også svært fornøyd med den positive utviklingen, og ser også svært håpefullt på en annen trend. Dette er også første gang over en 5-års periode hvor kvinners lungekrefttall er lavere enn den tilsvarende forrige perioden. Nå håper hun at dette oppmuntrer myndighetene til å innføre svært etterlengtede investeringer for å redde flere liv.

bilde av kari grønås- Norge har vellykkede screeningprogram for mange andre sykdommer, og nå finnes det en mulighet for å redde mange liv. Helsedirektoratet må snarest starte denne livsviktige utredningen for så å kunne innføre lungekreftscreening. Undersøkelsen er ufarlig, rask og rimelig. Den vil redde liv. Nå haster det, sier styreleder Kari Grønås.

Kreftregisteret anslår at rundt 4000 mennesker vi bli rammet av lungekreft i 2024. Å få etablert et screeningprogram for lungekreft vil redusere dødelighet og på sikt gi betydelige besparelser for samfunnet.

Det aktuelle nasjonale screeningprogrammet har ligget til vurdering hos Helsedirektorat siden 2019, og dette til tross for at lungekreft er den kreftformen som tar flest liv Norge. Nå mener Kari Grønås i Lungekreftforeningen at myndighetene må handle raskt, - før det er for sent.

- Det foreligger en Kreftstrategi for 2024 – 2028 som i skrivende stund behandles hos Helse- og omsorgsdepartementet. Her legges det tung vekt på at flere skal overleve og leve lengre med kreft. Om dette målet skal realiseres, må myndighetene sette i gang utredningen for denne screeningen nå, avslutter styreleder Grønås.