Tagrisso står, utrolig nok, ikke på sakslisten til Beslutningsforums siste møte i år, 14.desember.

–  Nå er denne saken i høyeste grad på overtid! Det er ufattelig at vi ikke heller i 2020 får godkjenning av Tagrisso for denne pasientgruppen, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.

Frustrerte lungekreftleger

–  Det er ille at noen pasienter, som ville hatt god nytte av Tagrisso, ikke får tilgang til denne medisinen. Tagrisso til pasienter med ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon står høyest oppe på ønskelisten for lungekreftleger akkurat nå, det er den viktigste medisinen vi mangler, sier Åslaug Helland, overlege og forsker ved Radiumhospitalet OUS.

Studier viser god effekt

– Det er mange studier som viser at Tagrisso har svært god effekt for denne pasientgruppen. Vi ser i vårt arbeid med pasienter med ikke-småcellet lungekreft med EGFR T790M-mutasjon, som er så heldige å få denne medisinen ved å delta i studier, at dette er et medikament som mange har nytte av, sier Helland.

Liten pasientgruppe

I protokollen fra Beslutningsforums møte 17.06.2019, hvor Tagrisso igjen fikk avslag, står det at det er» ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er for høy i forhold til den dokumenterte effekt».
Les mer Nytt, skuffende nei til Tagrisso, 17.06.2020

– Det er fryktelig trist at vi nå, godt over et år senere, ikke har kommet lenger. Her snakker vi om en liten pasientgruppen, hvor mange av de som er rammet er unge. Denne gruppen har allerede ventet altfor lenge på at helsemyndighetene skal tilgjengeliggjøre denne helt livsnødvendige medisinen, sier Bråthen.

Én tablett om dagen

Lungekreftforeningen har snakket med en kvinnelig pasient som det siste året har gått Tagrisso. Kvinnen ønsker å være anonym.
Hun fikk diagnosen ikke-småcellet lungekreft sommeren 2019, og er EGFR-positiv og har adenokarsinom. Diagnosen kom som et voldsomt sjokk, kvinnen har aldri røyket, har to små barn og levde et aktivt liv. Gjennom deltakelse i en klinisk studie fikk hun mulighet til å få Tagrisso, som hun nå har god effekt av.

– Jeg tar én tablett om dagen, og har så og si ingen bivirkninger. Ved siste kontroll på sykehuset viser nye bilder at svulsten jeg har i venstre lunge har skrumpet inn.

Engster seg for fremtiden

Kvinnen forteller at hun nå er stabil og at legene er positive. Hun er svært takknemlig for at hun får muligheten til å få Tagrisso gjennom studien hun deltar i, men engster seg for fremtiden.

–  Jeg har to små barn, og gjør mitt beste for å forsøke å leve så normalt som mulig. Samtidig tenker jeg mye på hva som skjer fremover og kjenner på mye usikkerhet i forhold til om jeg kommer jeg til å kunne fortsette med denne medisinen, hva skjer med meg om dersom jeg må slutte på den?