Denne uken fikk immunterapien tecentriq godkjenning i Beslutningsforum. Dette betyr at pasienter med lokalavansert ikke-småcellet lungekreft (stadium II-IIIA) nå kan få tilgang til adjuvant behandling for å forhindre tilbakefall. Ved å flytte immunterapi inn i tidlig i behandlingen vil det være med på å gi nytt håp om lengre sykdomsfri tid og totaloverlevelse.

Tar for lang tid

vilde haakensen–  Dette har tatt mye lenger tid enn det burde og behandlingen har vært innført i våre naboland i noe tid. Jeg fikk første henvendelse i mai 2022, men den delen av arbeidet jeg var involvert i kom ikke i gang før nå i høst, sier Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.

Lungekreftforeningen har i lang tid jobbet for raskere innføring av nye medisiner.

Bilde av Kari GrønåsDette er en pasientgruppe som blir behandlet med mål om å bli kreftfrie, men vi vet at risikoen for tilbakefall er stor og langtidsoverlevelsen dårlig, og som ikke har hatt noe forbedret standard behandling på mange år. Da sier det seg selv at 16 måneders behandlingstid er altfor lenge. Generelt sett ser vi at tiden fra et medikament blir godkjent i EU til vedtak for bruk i sykehus tar for lang tid. Dette er noe vi og Kreftforeningen er veldig opptatt av, og som vi jobber for å påvirke, blant annet gjennom kampanjen Pasientoppropet, sier Grønås.

Forventer store forandringer i behandlingen

–  Denne behandlingen innføres for pasienter som opereres for stadium II og III ikke-småcellet lungekreft med PD-L1 uttrykk 50% eller høyere og som ikke har mutasjoner i ALK eller EGFR. Det er ikke en stor gruppe pasienter, kanskje 150 totalt i Norge på et år. Behandlingen innebærer ett år med infusjoner hver 3. uke etter at man avslutter 4 kurer kjemoterapi. Tallene for totaloverlevelse er ikke modne, men da det ble publisert oppdaterte tall i sommer så man at etter 4 år lever 85 prosent av pasientene som har fått atezolizumab adjuvant, mot 70 prosent av de som ikke har fått det (Felip, Annals of Oncology, 2023). Dette er en forskjell som absolutt er signifikant og vi er derfor svært glade for å kunne tilby denne behandlingen til våre pasienter. 

Vi har allerede innført osimertinib adjuvant til pasienter som opereres for EGFR-mutert lungekreft. Nå kommer det flere og flere studier som tilbyr både kjemo-immunterapi og målrettet behandling både før og etter kirurgi, så vi forventer store forandringer i den behandlingen vi kan tilby disse pasientene de neste årene, sier Drageset Haakensen.

Les mer: Ja til medisin mot lungekreft - kan forhindre tilbakefall for pasientene, HealthTalk 25.09.23

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum 25.09.23, Nye metoder