Langtidsdata fra fase III-studien EMPOWER-Lung1, bekrefter altså cemiplimab (Libtayo) plass som førstelinje monoterapi for pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft. 

-  Norske pasienter deltok ikke i denne studien, men behandlingen er innført i Norge som førstevalg for pasienter med PD-L1 >50% som skal ha immunterapi alene (uten kjemoterapi) grunnet fordelaktig pris. Behandlingen ble innført etter publikasjon av mindre modne data og denne publikasjonen bekrefter at behandlingen er like god som pembrolizumab som var førstevalg før, forklarer Vilde Drageset Haakensen. 

Denne studien ligner på Keynote-024 som testet pembrolizumab mot kjemoterapi.
-  Hvis man ser på de pasientene som hadde PD-L1>50%, gir EMPOWER-Lung1 (cemiplimab) en median overlevelse (OS) på 26.1 mnd (95% CI 22-32 mnd) og pembrolizumab 26.3 mnd (95% CI 18-40 mnd) som er helt sammenlignbart. Disse oppdaterte dataene bekrefter altså at effekten er like god som den vi tidligere brukte som førstevalg og at det derfor ikke er av medisinsk betydning hvilken av de to man velger. Bivirkningsprofilen er også sammenlignbar, sier Drageset Haakensen. 

Les mer:  Langtidsdata bekrefter Libtayos plass i behandlingen av avansert NSCLC, Onkologisk Tidsskrift 30.08.23

Hva er PD-L1?

PD-L1 uttrykk kan avgjøre om en tumor blir behandlet med immunterapi. Ved å undersøke PD-L1 biomarkøren i tumor- og immunceller under mikroskopet, får legene verdifull informasjon om hvordan pasienter reagerer på behandlinger som utnytter kroppens immunsystem for å bekjempe kreft.

Kroppens immunforsvar kan mobilisere en hær av forskjellige typer hvite blodlegemer for å bekjempe angrep ikke bare fra bakterier, virus og sopp, men også fra kreftceller. Etter et angrep deaktiverer kroppen normalt en del av denne immunhæren – de kraftige T-cellene – ved hjelp av et protein kjent som PD-L1.

Denne deaktiveringen er normalt fordelaktig. Uten det kan immunsystemet skade friske celler og vev. Imidlertid bruker noen kreftceller dette PD-L1-proteinet for å slå av kroppens immunrespons, og kamuflerer seg i det vesentlige i en «kappe av usynlighet».  

Les mer: Biomarkørtest, Lungekreftforeningen