Resultater fra Alina-studien fikk pasienter med idligfase ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft enten ALK-hemmeren Alecensa eller kjemoterapi. Fase 3-studien viste at pasientene som fikk ALK-hemmer hadde mindre risiko for tilbakefall og død.  

Til HealthTalk sier Åslaug Helland at det mangler detaljer fra studien, men at det som er lagt frem er lovende. 
– Hvis resultatene fra studien holder vann, vil det kunne bety at pasientene ikke trenger kjemoterapi, og det er jo en god ting i seg selv, sier Helland. 

Les hele saken: Helland om nyhet for pasienter med tidlig lungekreft: – Lovende, HealthTalk 01.09.23