For lungekreft er kravet at sykehuset skal operere lungekreftpasienter minst 40 ganger per år. Per i dag er det 8 sykehus som operer lungekreftpasienter, men kun 6 av disse når kravet til volum. De to sykehusene som ligger under kravet er henholdsvis Stavanger universitetssykehus og Nordlandssykehuset Bodø.

Leder i Lungekreftforeningen, Cecilie Bråthen, mener det er på høy tid at absolutt alle lungekreftpasienter opereres på sykehus som når volumkravet, for å sikre best mulig kvalitet for alle pasienter.

–  Vi mener at det er utrolig viktig at sykehus som ikke når kravet til volum ikke operer lungekreftpasienter. Vi ønsker oss ytterligere sentralisering, med noen få sykehus som er spesialisert på lungekreftkirurgi. Slik vil vi sikre best mulig, og ikke minst lik behandling for alle pasienter med lungekreft som skal gjennomgå kirurgi.

Lungekreftforeningen får støtte fra fagmiljøet

–  Helsedirektoratets krav om minimum 40 lungekreftoperasjoner per år bør absolutt følges. Konsensus fra andre land foreslår enda høyere grense enn 40, sier Steinar Kristian Solberg, overlege thoraxkirurgi, OUS Rikshospitalet, og Per Magnus Haram, overlege thoraxkirurgi, St. Olavs hospital, begge medlemmer av fagrådet for Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft, til Kreftregisteret.

Fortsatt sykehus med for få operasjoner, Kreftregisteret, 28.09.20