Libtayo (Cemiplimab) godkjennes i kombinasjon med platinabasert kjemoterapi som førstelinjebehandling for voksne med ikke-småcellet lungekreft som uttrykker at biomarkøren PD-L1 i minst 1 prosent av kreftcellene, og som ikke har EGFR-, ALK- eller ROS1-mutasjoner og ikke kan få kjemostråling.

bilde av haakensen-  Cemiplimab er en sjekkpunkthemmer som i dag bare brukes uten cellegift og som nå kan brukes som alternativ til pembrolizumab (som er dagens standard behandling) i kombinasjon med cellegift. Vi har ingen sammenligningsstudier mellom de to i denne situasjonen og har ingen holdepunkter for at den nye kombinasjonen er bedre enn den vi bruker per i dag. I utgangspunktet vil ikke dette utgjøre noen forskjell for pasientene, men vi følger med på det som kommer av studier og oppdaterer rådene etter hvert som nye resultater foreligger, sier Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling på Oslo universitetssykehus.

Les mer:  Slik begrunner Rootwelt og Spreng ja- og nei-vedtakene i Beslutningsforum, HealthTalk, 17.06.24

Hva er PD-L1?

PD-L1 uttrykk kan avgjøre om en tumor kan bli behandlet med immunterapi. Ved å undersøke PD-L1 biomarkøren i tumor- og immunceller under mikroskopet, får legene verdifull informasjon om hvordan pasienter reagerer på behandlinger som utnytter kroppens immunsystem for å bekjempe kreft.