Beslutningsforum besluttet at både dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) i kombinasjon, og pralsetinib (Gavreto) kan brukes i norske sykehus til pasienter med ikke-småcellet lungekreft.  

Begge disse behandlingene er målrettet behandling som er aktuell for pasienter med utbredt sykdom som de ikke kan bli kurert fort. De tas som tabletter og inneholder medisiner som binder seg til kreftspesifikke proteiner produsert etter genforandringer som har oppstått i svulsten. Det er derfor kreftcellene som blir selektivt angrepet.

-  Dabrafenib og trametinib brukes for pasienter som har mutasjon i BRAF-genet (V600E). Det er relativt uvanlig ved lungekreft (ca 1-2% av de som har adenocarcinom). Denne behandlingen er godkjent for alle pasienter som har forandringen, uavhengig av om det er nyoppdaget eller sykdom som er behandlet allerede. Pralsetinib er aktuell for pasienter med genforandringer i RET-genet som er omtrent like sjelden og er også godkjent uavhengig av behandlingslinje, forklarer Haakensen.

Selv om det er relativt sjeldne genforandringer vil det i Norge utgjøre flere personer årlig (kanskje 20-40 pasienter totalt for de to typene forandring) og kunne utgjøre en stor og viktig forskjell for de det gjelder.

-  Vi har ventet lenge på begge disse behandlingene og er svært glade for at de nå blir tilgjengelige. Heldigvis kan vi begynne å bruke dem umiddelbart. Det utvikles stadig nye målrettede medikamenter og vi håper å kunne skreddersy behandlingen i størst mulig grad til den enkelte pasient. Slike medikamenter er nødvendig for å få det til, sier Haakensen. 

Dessverre ble durvalumab ikke innført som tillegg til cellegift for pasienter med småcellet lungekreft, utbredt sykdom.
-  Det er en gruppe pasienter der vi sterkt ønsker nye behandlingsmuligheter. Heldigvis har vi i Norge i dag en studie tilgjengelig for disse pasientene (TRIPLEX) der immunterapi gis, slik at mange pasienter vil kunne få denne behandlingen der, forklarer Haakensen.