Studien ble presentert på verdenskongressen for lungekreft i Singapore i september. Totalt hadde forskerne sett på 1803 lungekreftpasienter i USA over fire år. 
Les mer: Hjerte- og karsykdommer oppstår ofte etter ICI-behandling for lungekreft, Onkologisk tidsskrift, 14.09.23

Hvordan blir pasienter som får immunterapi fulgt opp med tanke på hjerte-og karsykdommer i Norge? 

bilde av vilde drageset haakensen-  Veldig mange av våre pasienter får immunterapi.  Det gjelder nesten alle pasienter med ikke-småcellet lungekreft.  De som har spesifikke mutasjoner får målrettet behandling først, men  kan eventuellt få immunterapi i senere linjer. Pr i dag brukes det ikke til de som blir operert eller får kurativ stereotypier, men det er på vei inn der også.  Det viktigste vi kan gjøre er å gi god oppfølging og å ha lav terskel for å henvise til kardiolog. Vi har er godt tilbud på Oslo Universitetssykehus med en egen kardiologisk poliklinikk for kreftpasienter med hjerteleger som er spesialister på bivirkninger av kreftbehandling, forklarer spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Vilde Drageset Haakensen.