I All.Can Norge samarbeider pasientforeninger og industrien for å øke satsingen på #prehabilitering og #tryggutskrivning for norske kreftpasienter.

Se denne flotte filmen med All.Can-medlem CarciNor og deres styreleder, Erik Hansen: