Lungekreft er den nest største kreftformen etter brystkreft for kvinner og prostatakreft for menn i Norge. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge fordi de fleste vil ha utbredt sykdom med spredning ved diagnosetidspunktet (cirka 70 prosent).

Den rammer fra 20-30 års alder og oppover.

Det er gledelig at bedre behandling og nye medikamentelle behandlinger har gitt bedre overlevelse, og antallet som lever med lungekreft er tre ganger høyere enn for 10-20 år siden. Likevel er prognosen dårlig for de pasienter som har spredning med en overlevelse på cirka 10 prosent etter fem år. De fleste blir kurert hvis lungekreften oppdages i tidlig stadium.

Tidlig oppdagelse av lungekreft har stor kurasjonsrate – Lungekreftscreening må på plass

Internasjonal forskning viser at screening av risikogruppe sparer liv og er anbefalt av EU.  I forhold til andre screeningprogrammer som er etablert i Norge innen kreft (bryst, livmorhals og tykktarm) må færre personer screenes for lungekreft før ett liv er spart. Et pilotprosjekt på Akershus universitetssykehus viser at de oppdager mange skjulte tilfeller av lungekreft i et tidlig stadium. Mulighetene for at disse pasientene kan få en kurativ behandling er stor.

Mer trenger vi ikke å vite. Lungekreftforeningens landsmøte krever at det settes av midler til et landsomfattende screeningtilbud for lungekreft nå!

Nødvendig med kapasitetsløft innen lungekreftbehandling

Lungekreftforeningens landsmøte ber helsemyndighetene styrke sykehusavdelingene som behandler lungekreftpasienter. Pasientgruppen er en av de største gruppene med kreftpasienter, og sykehusenes ressurser er ikke dimensjonert for at lungekreftpasienter takket være nye behandlingsmetoder, lever lengre og lengre. Lungekreftforeningen er bekymret for at manglende ressurser med helsepersonell fører til at det ikke blir gitt like behandlingsmuligheter til pasienter over hele landet og at mange som kunne hatt nytte av å delta i kliniske studier ikke får denne muligheten.

Styret i Lungekreftforeningen etter landsmøtet

Etter landsmøtet 14.april 2023 består styret av følgende medlemmer:

Kari Grønås, leder
Tor Atle Andersen, nestleder
Ole Knutzen, styremedlem
Hans Petter Spydslaug, styremedlem
Stian Andre Aagnes, styremedlem
Vilde Drageset Haakensen, styremedlem
Gunn Lægreid Haldorsen, styremedlem
Trine Byberg, styremedlem

Karin Tverå Hansen Juvik, vara
Christina Nordkvelde, vara
Frances D’Silva, vara