Dette er noen av studiene som vi ser frem til å lære mer om: 

En fase-2 studie på målrettet cellegift mot ikke-småcellet lungekreft. En fase-2 studie er en studie der et legemiddel prøves ut på en større gruppe pasienter for å studere ønsket effekt, dose og varighet på behandlingen. Målrettet cellegift fungerer slik at cellegiften er festet til et antistoff som binder seg til kreftcellene, dermed går cellegiften direkte på kreftcellene. 
Les mer: ASCO setter fokus på fremskrittene med målrettet cellegift, HealthTalk 01.06.2023

Studie på behandling med Keytruda i tidlig fase av ikke-småcellet lungekreft. Keytruda er en immunskjekkpunkthemmer og fungerer ved at hemmeren fjerner "bremseklossene" i immunforsvaret og aktiverer pasientens eget immunsystem for å angripe kreftcellene direkte.
Les mer: ASCO: Forventninger til studier i behandling av bryst- og lungekreft i tidlig fase, HealthTalk 31.05.23

Bjørn Henning GrønbergIkke minst ser vi frem til presentasjonen til Bjørn Henning Grønberg, onkolog og overlege ved St Olavs Hospital. Han legger frem endelig overlevelsesdata fra en randomisert fase 2-studie som sammenlignet høy dose og standard dose av thorax-strålebehandling to ganger daglig, i pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium.  Grønbergs studie ble denne uken diskutert i ASCO Daily News sin podcast om noen av de viktigste lungekreft-studiene som presenteres på årets ASCO-kongress. 
Les mer: Disse norske kreftlegene reiser til verdens største kreftkongress ASCO i Chicago, HealthTalk, 31.05.23