– Det er på høy tid at det kommer en endring! Det er svært viktig at alvorlig syke pasienter får muligheten til å prøve ut nye medisiner som kan forlenge liv og bidra til håp, sier Cecilie Bråthen, leder i Lungekreftforeningen.  

Tilleggsavtale

Vilkårene som ble vedtatt av Beslutningsforum 21.juni 2021 gjelder kun for behandlinger til kortvarig bruk og endringene skjer gjennom en tilleggsavtale til den nasjonale standardavtalen. Her kan du lese hele tilleggsavtalen. Med kortvarig forstås i utgangspunktet legemidler med en forventet gjennomsnittlig behandlingsvarighet på inntil 6 måneder. Beslutningsforum oppgir at de nye endringene vil kreve justering av avtaleverk og at dette forventes ferdig rett over sommeren.

CUP stoppet opp i 2018

«Compassionate use»-programmer er en ordning hvor alvorlig syke pasienter kan prøve ut nye medisiner som ennå ikke har fått markedsføringstillatelse.

Siden 2018 har tilgangen til nye legemidler gjennom CUP var vanskelig, da Beslutningsforum det året vedtok nye retningslinjer for bruk av nye medisiner før markedsføringstillatelse. Tidligere var ordningen slik at pasienter ble tilbudt medisinen gratis av legemiddelprodusenten frem til markedsføringstillatelse forelå, medisinene ble gitt gratis av legemiddelselskapene, og behandlingen foregikk på offentlig sykehus. Hvis medisinen ble godkjent (fikk markedsføringstillatelse i Norge) tok det offentlige over kostnaden.

I de nye retningslinjene krevde de regionale helseforetakene at legemiddelselskapene skulle dekke alle utgiftene, også etter markedsføringstillatelsen var på plass, noe legemiddelselskapene ikke ville gå med på. Resultatet har vært at svært få norske pasienter har fått prøve ut lovende nye medisiner gjennom CUP i Norge de tre siste årene, og det har på gått en strid mellom de regionale helseforetakene og legemiddelindustrien, til fortvilelse fra både helsepersonell og pasienter.

– Retningslinjene de siste årene har vært uholdbare, og ført til et klasseskille blant pasienter der noen  har hatt mulighet til å reise utenlands for å kunne få tilgang til medisiner gjennom CUP, mens andre ikke. Rask tilgang og like muligheter til å prøve ut nye medisiner for lungekreftpasienter er blant våre viktigste kampsaker, sier Bråthen.

 

Les mer om den nye avtalen:

Sier ja til nye vilkår for tidlig tilgang til lovende legemidler, Dagens medisin 21.06.2021

Beslutningsforum og legemiddelindustrien inngår ny avtale om lovende legemidler for alvorlig syke pasienter, Healthtalk 21.06.2021