– Vi håper de får det til og har håp om at målrettet behandling skal gi lenger og bedre overlevelse for denne pasientgruppen, sier Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.

I møtet 13.februar ga Beslutningsforum Sykehusinnkjøp i oppdrag om å forhandle frem en alternativ pris med Janssen, som er legemiddelfirmaet som produserer Rybrevant. Dette kalles en konseptgodkjenning. En alternativ prisavtale betyr at legemiddelet kan innføres midlertidig til en lav pris, og dermed gjøres tilgjengelig for norske pasienter. Godkjenningen er altså midlertidig og avhenger av at sykehusene og firmaet blir enige om en redusert pris i den midlertidige perioden.

Lungekreftmedikamentet Rybrevant er et målrettet legemiddel til liten gruppe pasienter med en variant av EGFR-mutasjon.

–  Dette er et medikament som retter seg mot en litt sjelden forandring  i EGFR (exon 20 insersjon) som ikke har effekt av de vanlige EGFR-hemmerne. Behandlingen vil være aktuell for pasienter  med utbredt sykdom, mens 15-30 prosent av pasienter med ikke småcellet lungekreft har mutasjon i EFGR, er bare 4-10 prosent av dem igjen av den typen drar nytte av denne behandlingen.  Behandlingen vil kunne brukes etter det som nå er standard behandling med cellegift og immunterapi, forklarer Haakensen.

Les saken på HealthTalk Beslutningsforum vil at kreftmedisin innføres midlertidig – med solid rabatt, 13.02.2023