Bilde av Kari Grønås–  31.mars kommer Folkehelsemeldingen, der forventer vi at det er tatt høyde for økt satsning på røykeslutt-tilbud, sier Kari Grønås, leder i Lungekreftforeningen. Vi har også forventninger om at røykesluttlegemidler blir tilgjengelig på blå resept for pasienter i kreftbehandling.  

Et treårig pilotprosjekt i Vestre Viken helseforetak ble avsluttet i slutten av 2022. Dette til tross for gode resultater. Etter seks måneder var tre av ti deltakere røykfrie, til sammenligning klarer kun 5 prosent å slutte på egenhånd.

– Det er vanskelig å forstå bakgrunnen for at et så vellykket prosjekt blir avsluttet. Her har helsemyndighetene finansiert et tilbud som kostet 6000 kroner per deltaker, dette er småpenger sammenlignet med hva det koster å behandle  lungekreftpasienter.

Utover forventningene Lungekreftforeningen har til Folkehelsemeldingen, er vi også svært spente på regjeringens nye tobakkstrategi som skal legges frem før sommeren. I følge Granavolden-plattformen har regjeringen med den nye tobakkstrategien mål om en gerenasjon der ingen er avhengig av tobakk.

 

Les mer:
Norge er nest dårligst i Europa til å hjelpe folk med å stumpe røyken,
NRK 06.03.23

Pilotprosjektet i Vestre Viken.