–  Vi er glad for å ha et medikament til å kunne tilby for pasienter i første linje for pasienter med ALK positiv ikke småcellet lungekreft. De tre medikamentene er likestilte med tanke på effekt, men de har litt ulik bivirkningsprofil og det kan være tilfeller der man ønsker å velge et bestemt medikament ut fra bivirkninger. Ettersom vi allerede har gode medikamenter å tilby denne pasientgruppen, er det ikke en veldig stor forskjell i hvem som kan få målrettet behandling, sier Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.

Protokoll fra møtet i Nye Metoder, 23.mai 2022