Lungekreftforeningen har tidligere ytret en forventing om økt satsning på røykeslutt-tilbud i Folkehelsemeldingen, som ble lagt frem i dag. I den nye nasjonale tobakkstrategien som ble presentert i Folkehelsemeldingen er regjeringen svært tydelige, de vil blant annet innføre et nasjonalt program for røykeslutt som innebærer at alle som ønsker det skal få tilbud om gratis hjelp til å slutte. De ønsker også å legge til rette for en «tobakksfri generasjon» for at alle som er født i 2010 og senere, samt fortsette med tobakkskampanjer for å motivere til å slutte og hindre unge til å starte.

–  Det er også svært positivt at regjeringen i den nasjonale tobakkstrategien sier at de vil se på mulighetene for å sette i gang et nasjonalt program for røykeslutt, basert på erfaringene fra pilotprosjektet i Vestre Viken, sier Grønås.
Det treårige pilotprosjekt i Vestre Viken helseforetak ble avsluttet i slutten av 2022, til tross for gode resultater. Etter seks måneder var tre av ti deltakere røykfrie, til sammenligning klarer kun 5 prosent å slutte på egenhånd. 

Lungekreftforeningen hadde et håp om at røykesluttlegemidler ville bli tilgjengelig på blå resept for pasienter i kreftbehandling, men dette ble ikke nevnt i Folkehelsemeldingen. Dette er en sak foreningen vil fortsette å følge opp.

Folkehelsemeldingen  — Nasjonal strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller, 31.03.23